Deelnemers actief bewust maken van de noodzaak, de mogelijkheden (en beperkingen) van Controlling in hun organisatie. Met cases en simulatie wordt een spiegel voorgehouden waarmee naast de bewustwording een inventarisatie van Controlling actiepunten wordt gemaakt. Actiepunten gericht op een Controlling die een “fit” heeft met uw organisatie.